רקע

פגיעה בילדים היא תופעה נפוצה. לפגיעה יש השפעה הרסנית וקשה ביותר לטווח הקצר ולטווח הארוך מבחינה אישית, משפחתית, חברתית וכלכלית.

לאור חשיבות הנושא, יש צורך בפיתוח תכנית מוגנות הבנויה ברגישות תרבותית ובהתאמה לקהילות הרלוונטיות, וכן יש להקנות ידע וכלים אשר יסייעו לבנות תשתית ליצירת סביבה בטוחה בת קיימא.

ייעוד הפרויקט

הקניית כלים למוסד החינוכי ליצירת סביבה בטוחה בת קיימא בעבור התלמידים

קהל היעד

בתי ספר יסודיים, כיתות א'-ו'

תיאור הפרויקט

תכנית סביבה בטוחה מלווה מוסדות חינוך ומקנה להם כלים ליצירת מוסד בטוח ומוגן בעבור התלמידים במוסדות.

פעילות התוכנית בבית הספר כוללת

1. מינוי רכז סביבה בטוחה בבית הספר והכשרתו

2. הכשרת הצוות החינוכי בנושא

3. ליווי המורים והנחייתם לקראת הכניסה לכיתות להפעלת התוכנית

4. העברת מערכי שיעור מותאמים לתלמידים

מודל התוכנית

 

 

רקע

פגיעה בילדים היא תופעה נפוצה. לפגיעה יש השפעה הרסנית וקשה ביותר לטווח הקצר ולטווח הארוך מבחינה אישית, משפחתית, חברתית וכלכלית.

לאור חשיבות הנושא, יש צורך בפיתוח תכנית מוגנות הבנויה ברגישות תרבותית ובהתאמה לקהילות הרלוונטיות, וכן יש להקנות ידע וכלים אשר יסייעו לבנות תשתית ליצירת סביבה בטוחה בת קיימא.

ייעוד הפרויקט

הקניית כלים למוסד החינוכי ליצירת סביבה בטוחה בת קיימא בעבור התלמידים

קהל היעד

בתי ספר יסודיים, כיתות א\'-ו\'

תיאור הפרויקט

תכנית סביבה בטוחה מלווה מוסדות חינוך ומקנה להם כלים ליצירת מוסד בטוח ומוגן בעבור התלמידים במוסדות.

פעילות התוכנית בבית הספר כוללת

1. מינוי רכז סביבה בטוחה בבית הספר והכשרתו

2. הכשרת הצוות החינוכי בנושא

3. ליווי המורים והנחייתם לקראת הכניסה לכיתות להפעלת התוכנית

4. העברת מערכי שיעור מותאמים לתלמידים

מודל התוכנית