אילוסטרציית מודל אל הנפש
 • איש הקשר, הממונה מטעם המוסד החינוכי והמאושר על-ידי פרויקט אל הנפש, מאתר את התלמיד הזקוק לסיוע רגשי.
 • איש הקשר מוודא הסכמה של ההורים לתהליך, מאתר מטפל מתאים ושולח את הבקשה לאל הנפש.
 • לאחר אישור הבקשה ע"י הוועדה המקצועית של פרויקט אל הנפש, ניתן להתחיל בטיפול.
 • לאורך התהליך הטיפולי, מוודא איש הקשר את טיב הקשר הטיפולי והשפעתו על התלמיד, וכן מלווה את התלמיד ומתחזק את ההישגים.
 • אחת לתקופה, ממלאים איש הקשר, המטפל והמטופל דפי משוב ובהם מציינים את מידת השפעתו של הטיפול והצורך בהמשך.
 • הוועדה המקצועית של הפרויקט מקבלת החלטה לגבי המשך הטיפול, ומאשרת סדרות טיפול נוספות בהתאם לצורך.
דף פייסבוק 'יחידה ומובחרת' מטרת דף זה היא לייצר מרחב וירטואלי משותף שבו נשים חד-הוריות וארגונים העוסקים בתחום יוכלו להתחבר, לשתף פעולה וליידע על אודות זכויות ושירותים קיימים, וכן להצביע על ליקויים ובעיות, כגון מכשולים בביורוקרטיה או בתחום הקריטריונים שמעכבים מיצוי הזכויות והעלאת המודעות הציבורית ביחס אליהן. ארגונים או אנשים פרטיים הרוצים לשתף במידע ובתובנות או להעלות שאלות וצרכים מהשטח – מוזמנים לכתוב בדף ולהגיב לכתוב בו. קישור (לינק) לדף: https://www.facebook.com/moovcheret  

קליטת מסגרת חינוכית חדשה לפרויקט אל הנפש כרוכה במספר שלבים:

 • השתתפות מנהל המוסד בכנס מנהלים במשרדי עמותת ידידות טורונטו
 • מינוי איש קשר מתוך המוסד בעל אוריינטציה טיפולית וכישורים אדמיניסטרטיביים, והקצאת שעות בתשלום לצורך תפקידו כאיש קשר.
 • פגישה אישית של איש הקשר במשרדי העמותה.
 • אישור קבלה של המסגרת לתכנית, עפ"י החלטת הוועדה.
 • תחילת עבודה בפועל.

פרויקט אל הנפש רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המוסד בכל עת, על פי שיקול דעתו.
נכון להיום, לאור ריבוי הבקשות ומיצוי היכולת של צוות הפרויקט לקלוט וללוות מסגרות חדשות, עפ"י החלטת הנהלת העמותה, לא תהיה אפשרות להצטרף לפרויקט עד להודעה חדשה.
מסגרת חינוכית המעוניינת להצטרף לפרויקט, ניתן לשלוח מייל לכתובת eh@ff-yt.org הכולל את פרטי המסגרת ופרטי התקשרות.
הפניה תוכנס לרשימת המתנה, וכאשר תתאפשר קליטת מסגרות חדשות, ישלח עדכון.

רקע  
 
בארץ חיות כיום 120,000 משפחות חד-הוריות, 13% מכלל המשפחות בישראל, והמספר הזה עולה בכל שנה.
בראש 90% מהמשפחות האלו עומדת אישה. 80% מהאימהות החד-הוריות עובדות, ולמרות זאת רבע מהן חיות בעוני. האימהות החד-הוריות בממוצע מרוויחות פחות לשעה ועובדות יותר שעות בשבוע בהשוואה לאימהות נשואות. ההוצאות החודשיות שלהן עולות על ההכנסות.
בנוסף לכל זה הן מתמודדות גם עם מגוון חסמים חברתיים.
 
'ידידות טורונטו' שמה לה למטרה לסייע לאימהות אלו להגדיל את הכנסתן משכר וממיצוי זכויות באופן משמעותי, וכך יתאפשרו להן ולילדיהן חיים של רווחה וכבוד.
 
לשם כך אנו פועלים בארבעה מישורים:

 1. שינוי מדיניות בתחום התעסוקה ושירותים תומכי תעסוקה לנשים חד-הוריות

 2. קורסים להכשרות מקצועיות

 3. סיוע משפטי

 4. דף פייסבוק: 'יחידה ומובחרת'

שינוי מדיניות בתחום התעסוקה ושירותים תומכי תעסוקה לנשים חד-הוריות  

 • קידום ושינוי תוכניות כך שיתאימו לצורכי הנשים החד-הוריות ולמציאות החיים שלהן.

 • הצעות חוק בתחום התעסוקה.

 • שינוי מדיניות בתחום הקריטריונים לתוכניות מטעם משרדי הממשלה המיועדות לחד-הוריות, כדי לאפשר לנשים ליהנות מתוכניות אלו. עיקר פעילותנו סביב התוכניות: סל גמיש ומוקד הורים יחידים. לשם כך אנו פועלים בשני מישורים: שינוי הקריטריונים וקיצור המסמכים הביורוקרטיים.


קורסים להכשרה מקצועית 
 
פיתחנו פיילוט בשיתוף ITWorks. במסגרתו מקבלות החד-הוריות קורסי הכשרה מקצועית לעבודות, שבהן השכר ההתחלתי הוא 6,500 ש"ח לפחות ועם אופק לקידום הן בתפקיד והן בשכר.
את הקורסים מקיימות חברות מקצועיות שבתום תהליך ההכשרה יקלטו במסגרתן חלק מהלומדות.
לעת עתה התקיימו שלושה קורסים בהשתתפות עשרות נשים חד-הוריות, ונשים רבות כבר השתלבו בעבודה בתחום ההכשרה.
לבירור על אודות קורסים נוספים אפשר לפנות לחן: chenr@itworks.org.il

 
סיוע משפטי  
 
פיתחנו פיילוט בשיתוף המרכז לחינוך משפטי קליני של האוניברסיטה העברית, והוא מעניק סיוע משפטי חינם לאימהות שאינן עומדות בתנאים לקבלת הסיוע הממשלתי הקיים לעידוד התעסוקה.
התוכנית מתמקדת בצמצום ממדי העוני בקרב נשים חד-הוריות, וזאת באמצעות בחינה משפטית של זכויות חברתיות וכלכליות. ביניהן: מיצוי זכויות משפטי, הסרת חסמים ומגבלות והגדלת הנגישות לזכויות הן מבחינת הביורוקרטיה, הן מבחינת המשפט.
כמו כן, התוכנית פועלת לשינוי מדיניות, המבקש להתאים את התוכניות ואת החקיקה למציאות חייהן ולצורכיהן של נשים חד-הוריות.  
תחומי הטיפול העיקריים של התוכנית:

 1. מיצוי זכויות משפטי

 2. שינוי מדיניות

 3. הפצת ידע והעלאת מודעות

 4. טיפוח דור המשפטנים של העתיד


​לבירור ולקבלת סיוע אפשר לפנות למייל: law_clinics@savion.huji.ac.il או לדף הפייסבוק "יחידה ומובחרת".
 
דף פייסבוק 'יחידה ומובחרת'

  מטרת דף זה היא לייצר מרחב וירטואלי משותף שבו נשים חד-הוריות וארגונים העוסקים בתחום יוכלו להתחבר, לשתף פעולה וליידע על אודות זכויות ושירותים קיימים, וכן להצביע על ליקויים ובעיות, כגון מכשולים בביורוקרטיה או בתחום הקריטריונים שמעכבים מיצוי הזכויות והעלאת המודעות הציבורית ביחס אליהן.
  ארגונים או אנשים פרטיים הרוצים לשתף במידע ובתובנות או להעלות שאלות וצרכים מהשטח – מוזמנים לכתוב בדף ולהגיב לכתוב בו.
  קישור (לינק) לדף: https://www.facebook.com/moovcheret