רקע

תלמידי תיכון מרקע כלכלי-חברתי נמוך המתקשים בלימודים אינם מסוגלים לעתים להגיע לציון 'עובר' במסגרת לימודיהם, תלמידים אלו עלולים להיכשל במבחני הבגרות או החוץ וכתוצאה מכך עלול להימנע מהם הסיכוי להתקבל למסגרות לימוד על תיכוניות. חסם זה יצמצם לתלמידים אלו אפשרויות תעסוקתיות בעתיד ובכך ינציח את מעגל העוני בו גדלו.
הורים רבים אינם מודעים בצורך לסייע לילדיהם בתגבור לימודי לקראת מבחני הבגרות או החוץ, או שאינם מסוגלים כלכלית לממן תוספת לימודים בנוסף לשכר הלימוד הקבוע.
פרויקט תעודה המופעל ע"י מרכז בית יעקב בארץ ישראל נוסד ע"י עמותת ידידות טורונטו, ומתקיים בתמיכתה ובפיקוחה מאז שנת 2008 על מנת לתת מענה לבעיה זו. החל משנת הלימודים תשע"ה, (2015) הצטרפה גם קרן ספרא לפרויקט.

ייעוד הפרויקט

השגת זכאות לבגרות או חוץ עבור תלמידים חלשים- מרקע כלכלי-חברתי נמוך, המתקשים לעבור את מבחני הבגרות/החוץ בכוחות עצמם, ע"י מתן סיוע לימודי. השגת מטרה זו, תהווה אמצעי להשתלבותם במסגרות על תיכוניות ללימודי מקצוע על מנת שיוכלו להתפרנס בכבוד.

קהל יעד

תלמידי כיתות י'- י"ב, העונים לקריטריונים הבאים:

 • תלמידים הזקוקים לתגבור לימודי על מנת לעבור את בחינות הבגרות / החוץ
 • תלמידים מרקע כלכלי-חברתי נמוך
 • עדיפות לתושבי הפריפריה
 • הפרויקט אינו מיועד לתלמידים בעלי לקות לימודית קשה
 • הפרויקט אינו מיועד לתלמידים המסוגלים לקבל ציון "עובר" אך נמוך במבחני הבגרות / חוץ, המעוניינים לשפר את ציוניהם

תיאור הפרויקט

במסגרת הפרויקט ניתנים שיעורי עזר ותגבור לימודי אינטנסיבי בקבוצות לימוד קטנות לתלמידים מתקשים
מרכיבי הפרויקט:

 • איתור התלמידים המתקשים באמצעות מבחני סף הנערכים ונבדקים ע"י העמותה
 • חלוקת התלמידים לקבוצות לימוד קטנות (בנות 6 – 4 משתתפים)
 • מתן שיעורי תגבור במקצועות העברית, מתמטיקה ואנגלית על ידי צוות מורים מקצועי
 • השתלמויות לצוות ההוראה מספר פעמים בשנה, בנושאי ההוראה המתקנת והקניית אסטרטגיות למידה לתלמידים מתקשים
 • ליווי מקצועי ומעקב אחר התקדמות התלמידים מתבצעים על ידי העמותה וצוות בית הספר באופן שוטף על סמך הציונים במבחנים הפנימיים של בית הספר ותוצאות מבחני הבגרות והחוץ
 • ימי עיון והערכות לצוות הפרויקט


בשיתוף
בהפעלת