רקע

פרויקט פניניות הוקם ע"מ לתת מענה לנערות וצעירות מרקע דתי-חרדי הזקוקות למסגרת מגורים חלופית כתוצאה מקשיים משפחתיים, רגשיים ונפשיים. היעדר מסגרת מתאימה לנערות ולצעירות הללו מסכנת את עתידן לאור היותן מצויות בשלב קריטי בהתפתחותן ובעיצוב אישיותן. 

עמותת ידידות טורונטו תומכת במספר מסגרות דיור המופעלות על ידי עמותות מקצועיות אשר מוכרות ע"י שירות ילד ונוער או אגף נוער וצעירים של משרד הרווחה. המסגרות נמצאות בירושלים ומספקות לנערות ולצעירות מסגרת טיפולית, מוגנת ובעלת אופי דתי-חרדי בקהילה.

חזון

צעירות מרקע דתי וחרדי תנהלנה חיים בריאים, עצמאיים ויצרניים בקהילה.

קהל היעד

נערות (13-18) וצעירות (18-25) בעלות רקע דתי-חרדי בסיכון.

תיאור הפרויקט

העמותות המפעילות את הדירות מעניקות למוטבות מענה כוללני בהתאם לדרישות משרד הרווחה ועמותת ידידות טורונטו, תוך שמירה על הצביון החרדי הייחודי ועמידה בסטנדרטים מקצועיים גבוהים.

עם כניסתה של הנערה/הצעירה לדירה, נערכת עימה תכנית אבחון והערכה המתורגמת לתכנית טיפול מפורטת ומותאמת לצרכיה הייחודים של כל נערה/צעירה ובמשך זמן שהותה במסגרת, מיושמת התכנית הטיפולית שנבנתה בשיתוף איתה.

המענה הניתן כולל את המרכיבים הבאים:

  1. צרכים בסיסיים: קורת גג, מוגנות, מזון, ביגוד, טיפול רפואי וכו'
  2. צרכים רגשיים-נפשיים: טיפול פרטני וקבוצתי (בשיתוף תכנית אל הנפש של ידידות טורונטו).
  3. צרכים חברתיים: פעילויות העשרה וחוגים תוך דגש על כישורי חיים ומיומנויות חברתיות וכו'
  4. צרכים לימודיים: שיעורי עזר לנערות, הכוון תעסוקתי ומלגות לימודים לצעירות
  5. צרכים רוחניים: שהות במסגרת חינוכית דתית ותכניות ערב הכוללות שיעורים בהשקפה

למידע נוסף ניתן לפנות לצוות התכנית בכתובת pniniot@ff-yt.org