נתיבים לתעסוקה

מחזירים אמהות חד הוריות למעגל העבודה

 

תכנית 'נתיבים לתעסוקה' אינה פעילה כעת לאור התחייבות של הממשלה לתת פתרון לסוגיה. אנו עובדים מול משרדי הרווחה והאוצר למציאת פתרון מבני למתן הסבסוד.

 

 רקע

אימהות חד-הוריות לילדים עד גיל 3, המעוניינות להשתלב במעגל התעסוקה נתקלות לעיתים בחסמים רבים המונעים מהן ליצור לעצמן עצמאות כלכלית. הסדרת זכאותן מטעם משרד הכלכלה לסבסוד ממשלתי בתשלום שכר הלימוד למעונות יום כרוכה בהליך בירוקרטי האורך מספר חודשים, שבמהלכם נדרשות האימהות לשלם שכר לימוד מלא. מצב זה מקשה עליהן להשתלב במעגל התעסוקה.

ייעוד הפרויקט

מתן הזדמנות אמיתית לאימהות חד הוריות לשוב למעגל התעסוקה. הסיוע הניתן במסגרת הפרויקט יאפשר לאימהות אלו לחזור למעגל העבודה, להסיר את התלות בקצבאות ולהתפרנס בכבוד ובו בזמן לאפשר לילדיהן סביבה חינוכית ובטוחה.

קהל יעד

אימהות חד-הוריות לילדים עד גיל 3 (גיל המעון) המבקשות להשתלב במעגל התעסוקה.

תיאור הפרויקט

התכנית מציעה

  1. השתתפות בתשלום שכר הלימוד במעונות יום.
  2. הכוון תעסוקתי וסיוע במציאת עבודה במטרה להביא את האימהות לעצמאות כלכלית, באמצעות שדרוג והגדלת הכנסתן וצמצום הסתמכותן על קצבאות ותמיכות.
  3. סיוע במיצוי זכויות באמצעות עמותות וארגונים.