רקע

קשיים משפחתיים, רגשיים ו/או לימודיים שאינם מטופלים, בקרב נערות חרדיות, עלולים להביא להידרדרות שביכולתה לגרום לנשירה ולמצבי סיכון. התערבות בשלב מוקדם, עשויה לעצור את ההידרדרות ולמנוע נשירה

ייעוד הפרויקט

איתור מוקדם והתערבות מניעתית במסגרת הסמינר למניעת מצבי סיכון בקרב בנות חרדיות. ההתערבויות מתמקדות בתחום הלימודי, התפקודי, הקשבי, החברתי והרגשי תוך התייחסות לרקע המשפחתי

קהל יעד

נערות חרדיות בכיתות ט'-יב' הלומדות בסמינרים של בית יעקב, הנמצאות בסיכון לנשירה גלויה או סמויה

תיאור הפרויקט

הפרויקט מציע למסגרות חינוך חרדיות על-יסודיות, מיפוי מקצועי לאיתור תלמידות המתאימות לתכנית. לאחר איתור התלמידות נבנית לכל תלמידה תכנית טיפול אישית באמצעות צוות מקצועי. את תכנית הטיפול מפעיל הסמינר. הנערות  המשתתפות בפרויקט זכאיות לסבסוד משמעותי של סל שירותים הכולל: טיפול רגשי, הנחיית הורים, שיעורי הוראה מתקנת או תגבור לימודי, חוגי העשרה, ובמידת הצורך אף ואבחון פסיכו-דידקטי.

כמו-כן, במסגרת הפרויקט ניתנים הנחייה וליווי מקצועי לצוות הסמינר, במטרה לסייע לתלמידות להתגבר על מגוון הקשיים.

תהליך העבודה