רקע

כמיליון צעירים בני 18-25 חיים כיום בישראל, כ20% מהם הינם צעירים בסיכון. אוכלוסייה זו מאופיינת בחסר של משאבים חומריים, עורף משפחתי חלש, נעדר או פוגעני, חסר במודל חיובי לחיקוי, קושי בביסוס קשרים בינאישיים מיטביים, חוסר בחיבור לרגשותיהם, הערכה עצמית נמוכה וקושי במימוש זכויותיהם. לרוב הורים צעירים המצויים במצבי סיכון, יינשאו לבני זוג במצב דומה, ותתקיים העברה בין דורית של המצוקה והקושי לדור הבא.

קהל יעד

אוכלוסיית היעד של המיזם:

הורים צעירים המצויים במצבי סיכון בני 18-35 שנים להם ילדים מגיל לידה עד 3 שנים, או שהנם במהלך הריון ראשון

ייעוד הפרויקט

מיזם זה מבקש להשפיע לטובה בקרב אוכלוסייה זו,  בשלב החיים של הורות צעירה, בתקופת הזמן הקריטית להתפתחות האדם, והיא תקופת החיים שבין תקופת ההיריון לגיל 3 שנים. בתקופה זו נטבעים באדם יכולותיו, אופיו, ותפיסותיו כלפי העולם הסובב אותו ומערכות היחסים עם המעגל האנושי המקיף אותו.

תיאור הפרויקט

מיזם זה הינו פרי של שותפות בין שלוש קרנות-קרן ידידות טורונטו, וקרנות הביטוח הלאומי: הקרן לילדים ונוער בסיכון והקרן למפעלים מיוחדים.

מטרת המיזם היא לפתח מודלים חדשניים להתערבות בקרב הורים צעירים המצויים במצבי סיכון.  במסגרת המיזם יפעלו ברחבי הארץ 15 תכניות התערבות שונות המיועדות למגוון אוכלוסיות ובפריסה גאוגרפית רחבה.  מטרת המיזם היא:

  • בנייה וחיזוק מסוגלות הורית בקרב הורים המצויים במצבי סיכון.
  • יצירת סביבה הורית אופטימלית להתפתחות תקינה של ילדיהם.
  • קידום התפתחות תקינה של הילדים ברמה הקוגניטיבית, הרגשית, החברתית  והפיזית.

במסגרת המיזם מתקיים מחקר מלווה ובלתי תלוי אשר יחקור את מגוון ההתערבויות ויפיק בסיום התהליך מסמך מסכם שילמד על איכות ההתערבויות השונות וישרטט את תמונת תהליך השינוי אותו חוו המשפחות המשתתפות במיזם.

 

תהליך העבודה

בכל אחת מהתכניות המשתתפות במיזם מתקיימים תהליכי עבודה ייחודיים  אשר מתבססים על עקרונות הפעולה הבאים:

  • שילוב של טיפול במוקד הסיכון + מרכיבי ידע
  • התאמת תכנית ההתערבות לצרכים הספציפיים של כל משפחה
  • שילוב של מרכיב פרטני עם מרכיב קבוצתי
  • עידוד שיתופי פעולה בין שירותים ותכניות קיימות ברשות למשפחות