אילוסטרציית מודל אל הנפש
 • איש הקשר, הממונה מטעם המוסד החינוכי והמאושר על-ידי פרויקט אל הנפש, מאתר את התלמיד הזקוק לסיוע רגשי.
 • איש הקשר מוודא הסכמה של ההורים לתהליך, מאתר מטפל מתאים ושולח את הבקשה לאל הנפש.
 • לאחר אישור הבקשה ע"י הוועדה המקצועית של פרויקט אל הנפש, ניתן להתחיל בטיפול.
 • לאורך התהליך הטיפולי, מוודא איש הקשר את טיב הקשר הטיפולי והשפעתו על התלמיד, וכן מלווה את התלמיד ומתחזק את ההישגים.
 • אחת לתקופה, ממלאים איש הקשר, המטפל והמטופל דפי משוב ובהם מציינים את מידת השפעתו של הטיפול והצורך בהמשך.
 • הוועדה המקצועית של הפרויקט מקבלת החלטה לגבי המשך הטיפול, ומאשרת סדרות טיפול נוספות בהתאם לצורך.
תכנית אל הנפש פועלת בפריסה ארצית וחברים בה למעלה מ-250 מסגרות ברחבי הארץ. רבות מהמסגרות מעוניינות להעשיר ולהרחיב את מאגר המטפלים שלהן. בחירת המטפל נעשית ע"י המסגרת החינוכית ובאישור הוועדה המקצועית של הפרויקט. תנאי הסף לאישור מטפל בפרויקט אל הנפש הינם:
 • פסיכולוג או פסיכיאטר הרשום בפנקס הפסיכולוגים הישראלי.
 • עו"ס קליני בעל תואר שני במגמה טיפולית והכשרה בפסיכותרפיה.
 • תרפיסט בעל תואר שני במגמה טיפולית וניסיון טיפולי בשטח.
 • ניסיון טיפולי הינו תנאי הכרחי לאישור מטפל.
  • ההחלטה לגבי אישור או דחיה של מטפל שמורה לוועדה המקצועית של הפרויקט בלבד. הפרויקט פועל אל מול מחירון מוגדר, המתייחס להכשרתו של המטפל ולניסיונו הטיפולי. בכדי להצטרף למאגר המטפלים בפרויקט, ניתן לשלוח קורות חיים מעודכנים בצירוף תעודות, לכתובת המייל eh@ff-yt.org. יש לציין הצעת מחיר לשעת טיפול. קורות החיים יישמרו במערכת, ובמידת הצורך אנו נפנה לקבלת פרטים נוספים. יודגש, כי בחירת המטפל נעשית ע"י המסגרת החינוכית. בהתאם לתפיסה המקצועית של הפרויקט, כל מידע לגבי אישור מטפל, התאמתו למוסד או עלות הטיפול, נמסר למסגרת החינוכית בלבד. אין באפשרותנו למסור מידע מסוג זה למטפל עצמו.

  קליטת מסגרת חינוכית חדשה לפרויקט אל הנפש כרוכה במספר שלבים:

  • השתתפות מנהל המוסד בכנס מנהלים במשרדי עמותת ידידות טורונטו
  • מינוי איש קשר מתוך המוסד בעל אוריינטציה טיפולית וכישורים אדמיניסטרטיביים, והקצאת שעות בתשלום לצורך תפקידו כאיש קשר.
  • פגישה אישית של איש הקשר במשרדי העמותה.
  • אישור קבלה של המסגרת לתכנית, עפ"י החלטת הוועדה.
  • תחילת עבודה בפועל.

  פרויקט אל הנפש רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המוסד בכל עת, על פי שיקול דעתו.
  נכון להיום, לאור ריבוי הבקשות ומיצוי היכולת של צוות הפרויקט לקלוט וללוות מסגרות חדשות, עפ"י החלטת הנהלת העמותה, לא תהיה אפשרות להצטרף לפרויקט עד להודעה חדשה.
  מסגרת חינוכית המעוניינת להצטרף לפרויקט, ניתן לשלוח מייל לכתובת eh@ff-yt.org הכולל את פרטי המסגרת ופרטי התקשרות.
  הפניה תוכנס לרשימת המתנה, וכאשר תתאפשר קליטת מסגרות חדשות, ישלח עדכון.

  רקע


  ילדים ובני נוער רבים המתמודדים עם קשיים רגשיים, אינם זוכים לאבחון ולסיוע בשל רמת מודעות נמוכה של משפחתם וסביבתם החינוכית, ולעיתים בשל חוסר אפשרות כלכלית למימון הטיפול. מענה הולם בשלבים המוקדמים בהם מתגלים קשיים אלו, יסייע לילדים ולבני הנוער להתמודד טוב יותר עם חייהם בהווה ולמנוע מצבי סיכון ובעיות תפקודיות בעתיד.

  מתוך הבנה כי המסגרת החינוכית מהווה תשתית חשובה ומשמעותית בסביבתו של התלמיד, פועל פרויקט אל הנפש בשיתוף עם מסגרות חינוכיות.

  ייעוד הפרויקט


  פרויקט אל הנפש מסייע בהנגשת טיפולים רגשיים לילדים ובני נוער הסובלים מקשיים רגשיים, במטרה להקנות להם כלים להתמודדות עם הקשיים.

  הפרויקט פועל באמצעות המוסדות החינוכיים בכדי ליצור סביבה המשלבת תחזוק, ליווי ותמיכה במטופלים.

  קהל היעד


  תלמידים בבתי הספר החברים בתכנית:

  • במסגרות חינוכיות רגילות: ילדים בכיתות א'- י"ב.

  • במסגרות חינוכיות המיועדות לנוער וצעירים בסיכון: עד גיל 26.


  תיאור הפרויקט


  הפרויקט מעניק הכוונה, תמיכה וסבסוד עלויות הטיפול לילדים ובני נוער בעלי קשיים רגשיים הלומדים מסגרות חינוך רגילות, או במסגרות לנוער בסיכון.

  צוות הפרויקט מפעיל מערך ייעוץ ותמיכה לאנשי הקשר לאורך ההליך הטיפולי. ייעוץ זה כולל בחינת המשך הצורך הטיפולי, בהתאם למשוב המתקבל מהמטפל, מהמטופל ומאיש הקשר.
  אילוסטרציית מודל אל הנפש
  • איש הקשר, הממונה מטעם המוסד החינוכי והמאושר על-ידי פרויקט אל הנפש, מאתר את התלמיד הזקוק לסיוע רגשי.
  • איש הקשר מוודא הסכמה של ההורים לתהליך, מאתר מטפל מתאים ושולח את הבקשה לאל הנפש.
  • לאחר אישור הבקשה ע"י הוועדה המקצועית של פרויקט אל הנפש, ניתן להתחיל בטיפול.
  • לאורך התהליך הטיפולי, מוודא איש הקשר את טיב הקשר הטיפולי והשפעתו על התלמיד, וכן מלווה את התלמיד ומתחזק את ההישגים.
  • אחת לתקופה, ממלאים איש הקשר, המטפל והמטופל דפי משוב ובהם מציינים את מידת השפעתו של הטיפול והצורך בהמשך.
  • הוועדה המקצועית של הפרויקט מקבלת החלטה לגבי המשך הטיפול, ומאשרת סדרות טיפול נוספות בהתאם לצורך.
  תכנית אל הנפש פועלת בפריסה ארצית וחברים בה למעלה מ-250 מסגרות ברחבי הארץ.
  רבות מהמסגרות מעוניינות להעשיר ולהרחיב את מאגר המטפלים שלהן.
  בחירת המטפל נעשית על ידי המסגרת החינוכית ולא על ידי צוות התכנית.

  תנאי סף למטפל בתכנית

  קבלת מטפל תלויה באישור הועדה המקצועית של התכנית ובתנאים הבאים:
  • פסיכולוג או פסיכיאטר הרשום בפנקס הפסיכולוגים הישראלי.
  • עו"ס קליני בעל תואר שני במגמה טיפולית והכשרה בפסיכותרפיה.
  • תרפיסט בעל תואר שני במגמה טיפולית וניסיון טיפולי בשטח.
  • ניסיון טיפולי הנו תנאי הכרחי לאישור מטפל.

  הגשת מועמדות

  הגשת מועמדות אינה מבטיחה את אישור המטפל בועדה המקצועית.
  התכנית פועלת אל מול מחירון מוגדר, המתייחס להכשרתו של המטפל ולניסיונו הטיפולי.
  בכדי להצטרף למאגר המטפלים בתכנית, יש לשלוח קורות חיים מעודכנים בצירוף תעודות והצעת מחיר לשעת טיפול,
  לכתובת הדוא"ל eh@ff-yt.org
  קורות החיים יישמרו במערכת, ובמידת הצורך צוות התכנית יפנה לקבלת פרטים נוספים.
  כאמור, בחירת המטפל נעשית על ידי המסגרת החינוכית ולא על ידי צוות התכנית.
  בהתאם לתפיסה המקצועית של התכנית, כל מידע לגבי אישור מטפל, התאמתו למוסד או עלות הטיפול, נמסר למסגרת החינוכית בלבד. אין באפשרותנו למסור מידע מסוג זה למטפל עצמו.
  קליטת מסגרת חינוכית חדשה לתכנית אל הנפש כרוכה במספר שלבים:
  • השתתפות מנהל המוסד בכנס מנהלים במשרדי ידידות טורונטו
  • מינוי איש קשר מתוך המוסד בעל אוריינטציה טיפולית וכישורים אדמיניסטרטיביים, והקצאת שעות בתשלום לצורך תפקידו כאיש קשר.
  • פגישה אישית של איש הקשר במשרדי העמותה.
  • אישור קבלה של המסגרת לתכנית, עפ"י החלטת הוועדה.
  • תחילת עבודה בפועל.
  תכנית אל הנפש רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המוסד בכל עת, בהתאם להחלטת צוות התכנית.
  נכון להיום, לאור ריבוי הבקשות ומיצוי היכולת של צוות התכנית לקלוט וללוות מסגרות חדשות, החליטה הנהלת העמותה, שלא תהיה אפשרות להצטרף לתכנית עד להודעה חדשה.
  מסגרת חינוכית המעוניינת להצטרף לתכנית, מוזמנת לשלוח אימייל לכתובת eh@ff-yt.org בפירוט מידע אודות המסגרת ופרטי ההתקשרות.
  הפניה תוכנס לרשימת המתנה, וכאשר תתאפשר קליטת מסגרות חדשות, תשלח הודעה פרטנית לפונים.