רקע

נערות וצעירות מרקע חרדי הזקוקות למסגרת מגורים חלופית לבית משפחתן כתוצאה מקשיים משפחתיים, רגשיים ונפשיים, זקוקות לפתרון מגורים המתאים לאורח חייהן. היעדר מסגרת המתאימה לצעירות אלו מסכנת את עתידן של הבנות המצויות בשלב קריטי בהתפתחותן ובעיצוב אישיותן. שילוב הנערות במסגרת מתאימה יכולה לשנות את מצבן ולהבטיח להן עתיד חיובי, מתפקד ועצמאי, תוך השתלבות בקהילה החרדית.

ייעוד הפרוייקט

תמיכה וליווי של מסגרות לנערות וצעירות מרקע חרדי אשר נמצאות בסיכון ואינן יכולות לגור בבתיהן. המסגרות מופעלות ע"י עמותות מקצועיות אשר מוכרות ע"י שירות ילד ונוער של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

קהל היעד

נערות (13-18) וצעירות (18-23) בעלות רקע חרדי שאינן יכולות לגור בביתן מפאת הזנחה, התעללות ו/או חוסר תפקוד.

תיאור הפרויקט

העמותות המפעילות את הדירות מעניקות למוטבות מענה כוללני בהתאם לדרישות משרד הרווחה ועמותת ידידות טורונטו, תוך שמירה על הצביון החרדי הייחודי ועמידה בסטנדרטים מקצועיים גבוהים.

עם כניסתה של הנערה לדירה, נערכת לה ולמשפחתה תכנית אבחון והערכה המתורגמת לתכנית טיפול מפורטת ומותאמת לצרכיה הייחודים של כל נערה ובמשך זמן שהותה של הנערה במסגרת, מיושמת התכנית הטיפולית שנבנתה עבורה.
התכנית כוללת את המרכיבים הבאים:

1. צרכים בסיסיים: קורת גג, מוגנות, מזון, ביגוד, טיפול רפואי וכו'

2. צרכים רגשיים-נפשיים: טיפול פרטני וקבוצתי באמצעות עו"סית הדירה, בשיתוף עם תכנית אל הנפש של ידידות טורונטו.

3. צרכים חברתיים: פעילויות העשרה וחוגים עם דגש על כישורי חיים ומיומנויות חברתיות וכו'

4. צרכים לימודיים: שעורי עזר לנערות, הכוון תעסוקתי ומלגות לימודים לצעירות

5. צרכים רוחניים: שהות במסגרת חינוכית דתית ותכניות ערב הכוללות שיעורים ביהדות

למידע נוסף ניתן לפנות לצוות התכנית בכתובת pniniot@ff-yt.org