למענקים, תמיכה ופיתוח פרויקטים

לפניות בנוגע למענקים, תמיכה ופיתוח פרויקטים  לחצו כאן

כתובת המשרד וההנהלה
המשרד רחוב הרטום 7, בנין בית הדרים, הר חוצבים, ירושלים
משלוח דואר ת.ד 45071 | טלפון: 077-8013000
דואר אלקטרוני info@ff-yt.org

חרדים באקדמיה

toar@toar.org.il
077-8013010

אל הנפש

elhanefesh@ff-yt.org 
077-8013020

נתיבים לתעסוקה

welfare@ff-yt.org
077-8013040

קידום משפחות

ltarazi@ff-yt.orgl
077-8013047